วิสัยทัศน์
Image

เป็นองค์กรยุคใหม่ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาชาติให้ก้าวไกล

วิสัยทัศน์ (พ.ศ. 2562) ค.
 ข้อมูลล่าสุด ณ กรกฎาคม 2563